Faculty

Moiz Tundawala

Moiz Tundawala

Krishna Deo Singh Chauhan

Krishna Deo Singh Chauhan

Mosarrap Hossain Khan

Mosarrap Hossain Khan

Vinod Kottayil Kalidasan

Vinod Kottayil Kalidasan

Aditi singh

Aditi singh

Savita Dhaiya

Savita Dhaiya

Aman

Aman

Aloke N Prabhu

Aloke N Prabhu

Nidhi Sharma

Nidhi Sharma

Kanishka Sewak

Kanishka Sewak

Olayinka Oluwamuyiwa Ojo

Olayinka Oluwamuyiwa Ojo

Niyati Sharma

Niyati Sharma

Amit Upadhyay

Amit Upadhyay

Ishan Anand

Ishan Anand

Anjana Thampi

Anjana Thampi

Lisa Thomas

Lisa Thomas

Neha Mishra

Neha Mishra

Akmal Handi Ansari Nasution

Akmal Handi Ansari Nasution

Sagnik Das

Sagnik Das

Biswanath Gupta

Biswanath Gupta

Radhika Chitkara

Radhika Chitkara

Dolashree K. Mysoor

Dolashree K. Mysoor

Manmeet Kaur

Manmeet Kaur

Maneka Nair Sastharam

Maneka Nair Sastharam

Rav Pratap Singh

Rav Pratap Singh

Rashmi Patowary

Rashmi Patowary

Chhaya Bhardwaj

Chhaya Bhardwaj

Ishupal Singh Kang

Ishupal Singh Kang

Sachin Sathyarajan

Sachin Sathyarajan