Faculty

Atharva Sontakke

Atharva Sontakke

Amalesh Prasad

Amalesh Prasad

Akash Gupta

Akash Gupta

Kalika Mehta

Kalika Mehta

Amrita Sharma

Amrita Sharma

Shivangi Gangwar

Shivangi Gangwar

Josey Tom

Josey Tom

Aparajitha Narayanan

Aparajitha Narayanan

Samudyata Sreenath

Samudyata Sreenath

Prajakta Kale

Prajakta Kale

Bhavneet Kaur

Bhavneet Kaur

Devyani Mourya

Devyani Mourya

Rashmi Gupta

Rashmi Gupta

Nakul Nayak

Nakul Nayak

Aditi Singhal

Aditi Singhal

Sandrine De Herdt

Sandrine De Herdt

Anubhav Dutt Tiwari

Anubhav Dutt Tiwari

Konina Mandal

Konina Mandal

Medhavi

Medhavi

Soumya Singh Chauhan

Soumya Singh Chauhan

Chetna

Chetna

Rohit Sarma

Rohit Sarma

Esha Rana

Esha Rana

Shilpa Singh Jaswant

Shilpa Singh Jaswant

Abhilasha Ramakrishnan

Abhilasha Ramakrishnan

Mayank Kataria

Mayank Kataria

Shivangi Singh

Shivangi Singh

Dhwani Mainkar

Dhwani Mainkar

Kanishk Rai

Kanishk Rai

Abhinav Mehrotra

Abhinav Mehrotra

Surabhi Sharma

Surabhi Sharma

Balu G Nair

Balu G Nair

Mansi Rathour

Mansi Rathour

Mohammad Aquil

Mohammad Aquil

Jigisha Bhattacharya

Jigisha Bhattacharya

Tanya Goyal

Tanya Goyal

Vaibhav Chadha

Vaibhav Chadha

Ramanathan Anjana

Ramanathan Anjana

Shambhavi Shivani

Shambhavi Shivani

Malcolm Katrak

Malcolm Katrak

Auroshikha Deka

Auroshikha Deka

Ayushi Vashisht

Ayushi Vashisht

Arunima Saraf

Arunima Saraf

Phil M. Raju

Phil M. Raju

Vinitika Vij

Vinitika Vij

Aditya Raghu Rayee

Aditya Raghu Rayee

Aditya Gandotra

Aditya Gandotra

Simran Bhinder

Simran Bhinder

Anmol Diwan

Anmol Diwan

Malika Galib Shah

Malika Galib Shah

Ashwathy Nair Suresh

Ashwathy Nair Suresh

Karanraj Singh Bhatia

Karanraj Singh Bhatia

Shreya Shreekant

Shreya Shreekant

Avani Bansal

Avani Bansal

Simon Benjamin

Simon Benjamin

Ritu Solanki

Ritu Solanki

Niharika Ahluwalia

Niharika Ahluwalia